Không “đánh rơi” thông tin nhờ memobot

Bạn là một nhân viên nghiên cứu thị trường, một BA (business analyst), một người thường xuyên phải gặp gỡ, trao đổi với các đối tác và khách hàng. Lượng thông tin bạn nhận được và cần ghi nhớ quá nhiều. Vậy làm sao để luôn ghi nhớ những thông tin quan trọng ấy? Cùng […]